TNS pranešimas: dėl galimai neteisėto duomenų naudojimo

Pateikiame šiandien išplatintą TNS pranešimą:

Gerbiami kolegos,

Siekdami užkirsti kelią galimiems nelegalaus naudojimosi auditorijos duomenimis ir nesąžiningos konkurencijos atvejams, norime Jus informuoti, kad reklamos  agentūros  EUROREKLAMA, UAB ir MEDIALINE, UAB nuo 2015 m. sausio 31d. neįsigyja ir neturi teisės naudotis  TNS LT atliekamais auditorijos tyrimų (įskaitant TV) duomenimis bei reklamos monitoringo duomenimis. Labai prašyčiau informuoti mane, jei susidurtumėte su atvejais,  kai EUROREKLAMA, UAB arba MEDIALINE, UAB dalyvauja konkursuose/viešuosiuose pirkimuose remdamasi TNS LT duomenimis. Tokia informacija leistų mums laiku imtis tinkamų priemonių kovojant su neteisėtu duomenų naudojimu bei apsaugant sąžiningų rinkos dalyvių interesus.

Pagarbiai,

Gytis Juodpusis

TNS_logo_rgb
 

Direktorius
t +370 5210 6600
m +370 6500 6600
Gytis.Juodpusis@tns.lt