Privatumo politika

 

Įsigaliojimo data: 2018 m. balandžio 10 d.

 

UAB „CARAT“ („mūsų”, „mus” ir „mes”) yra globali skaitmeninės ir medijų reklamos įmonė. Mūsų pagrindinis verslo tikslas yra padėti klientams patobulinti savo reklamą ir rinkodarą visais kanalais. Todėl informacija apie tokius žmones kaip Jūs yra svarbi mūsų verslui.

Šiame pranešime apie privatumą („Pranešimas“) pateikiame jums daugiau informacijos, ypač apie asmens duomenis, kuriuos surenkame vykdydami gyvenimo būdo apklausą ir kitas tolesnes apklausas (bendrai „Apklausa“).

Apklausa yra skirta mūsų vartotojams, siekiant gauti įžvalgų apie žmonių, kurie galėtų pirkti mūsų klientų produktus ar paslaugas, tipus. Jūsų pateikta informacija apklausoje gali daryti įtaką kai kuriems didžiausiems pasaulyje prekės ženklams.

Trumpai tariant, šiame Pranešime paaiškinama:

 • Kodėl mes apdorojame jūsų asmens duomenis;
 • Teisinis pagrindas, pagal kurį apdorojame jūsų asmens duomenis;
 • Iš kur gauname jūsų asmens duomenis;
 • Mūsų apdorojamų asmens duomenų tipai;
 • Kas pamato asmens duomenis;
 • Kaip ilgai mes laikome duomenis;
 • Kaip saugome jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis;
 • Kaip susisiekti su mumis.

 

Šio pranešimo skyriuje „Papildoma informacija“ paaiškiname, ką reiškia „asmens duomenys“, „apdorojimas“ ir kiti Pranešime naudojami terminai.

 

1. Kodėl mes apdorojame Jūsų asmens duomenis?

 

Apklausos metu surinkti asmens duomenys niekada nėra naudojami susieti Jus su mūsų klientų rinkodaros veikla.

 

Apklausoje pateikti asmens duomenys naudojami tyrimų tikslais – tam, kad geriau suprastume, kaip vartotojai reaguoja į rinkodarą ir reklamą. Jūsų asmens duomenys gali padėti mums nuspręsti dėl tinkamų žmonių tipų, į kuriuos galėtume orientuotis vykdydami rinkodaros ir reklamos veiklą savo klientų vardu. Tam, kad gautume įžvalgas apie vartotojus daugeliui klientų, panaudosime 4 skyriuje pateiktus asmens duomenis.

Taip pat galime panaudoti asmens duomenimis, kuriuos pateikėte Apklausoje, norėdami rasti asmenų, kurie elgiasi panašiai kaip ir Jūs, ir tuomet siųsti tiems panašiems asmenims kryptingą rinkodarą ir reklamą mūsų klientų vardu. Šis veiklos tipas gali apimti tai, kas vadinama „profiliavimu“ (žr. skyrių „Profiliavimas ir Jūsų teisė prieštarauti profiliavimui“). Kaip jau buvo minėta, mes nesiunčiame reklamos asmenims, kurie dalyvavo Apklausoje.

 

2. Kokiu teisiniu pagrindu apdorojame Jūsų duomenis?

 

Pagal duomenų apsaugos įstatymą mes galime apdoroti Jūsų asmens duomenis, jei tam turime teisėtą interesą. Kaip nurodyta 1 skyriuje, mes naudojame Jūsų asmens duomenis tyrimo tikslais, t. y. norėdami gauti įžvalgų apie mūsų klientams reikšmingą auditoriją. Mes neapdorosime Jūsų asmens duomenų, jei Jūsų interesai, teisės ir laisvės prieštarauja mūsų interesams.

 

3. Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

 

Apklausai atlikti mes samdome rinkodaros tyrimo įmones. Jūs esate savanoriškai prisiregistravę vienoje ar keliose tokiose rinkodaros tyrimo įmonėse.

 

4. Mūsų apdorojamų asmens duomenų tipai

 

Kiekvieną kartą, kai užpildote Apklausą per rinkodaros tyrimo įmonę, mes gauname Jūsų Apklausos atsakymų kopiją. Kad būtų lengviau išanalizuoti Jūsų Apklausos atsakymus, Jūsų atsakymams priskiriamas unikalus referencinis kodas (atsitiktinė skaičių ir raidžių seka). Šį referencinį kodą Jums priskiria rinkodaros tyrimo įmonė.

Mes negauname Jūsų kontaktinių duomenų (pavyzdžiui, Jūsų vardo ar elektroninio pašto adreso) iš rinkodaros tyrimo įmonių. Šis tiesiogiai identifikuojamų duomenų tipas pašalinamas iš duomenų rinkinio prieš perduodant jį mums.

Apklausoje teiraujamasi apie Jūsų nuomonę, interesus, hobius, požiūrį apie Jūsų turimus ar perkamus produktus ir paslaugas, amžių, profesiją, pajamas, gyvenimo būdą, medijų naudojimą, požiūrį į rinkodarą ir reklamą bei kitą informaciją, kuri yra naudinga, apibūdinant skirtingus žmonių tipus.

Jei įstatymai tai leidžia, mes galime paklausti apie Jūsų seksualinę orientaciją ar religinius įsitikinimus, Jūsų rasę ar tautybę. Jūs visada galite nuspręsti, ar pildydami Apklausą, norite atsakyti į tokius klausimus. Mes niekada nenaudojame šios informacijos rinkodaros ar reklamos tikslais.

 

(a)      Slapukai

 

Jei pildote Apklausą internetu, Jūsų naršyklėje gali būti įdiegtas slapukas. Rinkodaros tyrimo įmonė paprašys Jūsų leidimo įdiegti slapuką. Slapukas įrašo Jūsų unikalų referencinį kodą ir gali būti sinchronizuotas su kitais Jūsų įrenginyje esančiais slapukais, pavyzdžiui, slapukais, kurie įrašo Jūsų aplankytus tinklalapius. Tai suteikia mums galimybę surasti kitų, panašiai į Jus besielgiančių žmonių. Kaip jau buvo nurodyta, šią informaciją mes naudojame tik tyrimo tikslais, ir ji niekada nenaudojama siekiant Jus susieti su rinkodara ar reklama.

 

(b)      Profiliavimas

 

Kai kurie mūsų veiksmai su Jūsų asmens duomenimis apima „profiliavimą“ – automatizuotų priemonių naudojimą Jūsų asmens duomenų apdorojimui, taip analizuojant ar spėjant Jūsų asmeninius pasirinkimus, interesus ar elgesį. Tai mums padeda atlikti tyrimą – mes galime nustatyti, kaip geriausiai susieti asmenį su tokiais pačiais pasirinkimais, interesais ir elgesiu.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mes neatliekame profiliavimo veiksmų, norėdami susieti Jus su mūsų klientų rinkodara ar reklama. Dėl šiame Pranešime aprašyto profiliavimo Jūs negausite tikslinės reklamos. Vietoje to, Jūsų asmens duomenis apimantis profiliavimas padės mums gauti įžvalgų apie mūsų klientų tikslinę auditoriją, kad galėtume nustatyti, kada, kur ir kaip rodyti reklamą tokiai auditorijai. Jūs galite prieštarauti profiliavimui (žr. šio Pranešimo 5 skyrių).

 

5. Kas pamato Jūsų asmens duomenis?

 

Daugelyje šio Pranešimo 4 skyriuje nurodytų asmens duomenų analizių naudojami sukaupti Apklausos respondentų grupių atsakymai („Apklausos rezultatai“), o ne individualūs atsakymai. Su UAB „CARAT“ personalu, atsakingu už klientų įžvalgų ataskaitų sudarymą ir medijų plano rekomendacijas mūsų klientams, dalijamės Apklausos rezultatais, o ne individualiais duomenimis. Apklausos rezultatais mes dalijamės ir su savo klientais.

Mes dalijamės individualiais Apklausos atsakymais su: (i) maža UAB „CARAT“ komanda; (ii) įmone, kuri mums teikia kryžminio skaičiavimo programinę įrangą – ši programinė įranga padeda mums greičiau atlikti analizę, ir (iii) UAB „CARAT“ klientu, jei klientas užsakė specialią Apklausą.

 

6. Kaip ilgai mes laikome Jūsų asmens duomenis?

 

Mes laikome asmens duomenis tiek, kiek reikia mūsų teisėtam tikslui, kuris yra paaiškintas 2 skyriuje, pasiekti. Kai Jūsų asmens duomenys mums nebereikalingi, jie yra saugiai ištrinami.

 

7. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

 

Mūsų saugikliai apima sudėtingas sistemas ir procesus, kurie buvo sukurti tam, kad užtikrintų tik minimalų asmens duomenų surinkimą, kurių reikia pasiekti mūsų teisėtą interesą, ir Jūsų asmens duomenis gali pamatyti tik tie asmenys, kuriems to tikrai reikia. Mes atliekame tyrimus, norėdami įsitikinti, kad laikomės informacijos panaudojimo apribojimų (pavyzdžiui, įsitikinimas, kad rinkodara ar reklama nėra nukreipta į asmenis, kurie pateikė duomenis Apklausos metu).

Mes esame įgyvendinę politiką, procesus ir įdiegę sistemas tam, kad užtikrintume Jūsų asmens duomenų saugumą. Mūsų Globali informacijos saugumo programa remiasi ISO27001/2 standartais bei pramonės ir vidinėmis geriausiomis praktikomis. Mes nuolat prižiūrime ir tobuliname saugumo standartus bei reguliariai testuojame saugumo matavimus. Mes turime reagavimo į incidentus planą, pagal kurį reaguojame į bet kokį incidentą ar įvykį, dėl kurio Jūsų informacijai gali kilti pavojus, įskaitant prisijungimo ir audito sekos priemones, incidentų nustatymą ir informacijos apie incidentus rinkimą bei ataskaitų teikimą.

 

8. Jūsų teisės

 

Jei esate iš Europos Ekonominės Erdvės, (su kai kuriomis išimtimis ir apribojimais) turite teisę:

 • Prieštarauti tam, kad apdorotume Jūsų asmens duomenis, įskaitant profiliavimą. Bet kada galite prieštarauti pasiremdami savo esama situacija. Tokiu atveju, nustosime apdoroti su Jūsų prieštaravimu susijusius duomenis, išskyrus atvejus, kai galime nurodyti teisėtą pagrindą tęsti apdorojimą;
 • Gauti prieigą prie savo asmens duomenų. Jei pateiksite tokį prašymą gauti mūsų turimus Jūsų asmens duomenis, turėsime Jums pateikti reikalaujamą informaciją, įskaitant Jūsų asmens duomenų aprašymą ir kopiją bei paaiškinimą, kodėl juos apdorojame;
 • Tam tikromis aplinkybėmis, reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
 • Reikalauti ištrinti ar atnaujinti mūsų turimus netikslius asmens duomenis apie Jus;
 • Tam tikromis situacijomis reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų apdorojimą. Jei to prašote, mes vis dar galime laikyti Jūsų asmens duomenis, bet negalime jų apdoroti tol, kol tęsiasi apribojimas;
 • Skųstis duomenų apsaugos institucijai dėl Jūsų asmens duomenų surinkimo ar panaudojimo. Pavyzdžiui, Lietuvoje duomenų apsaugos institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mes gauname ribotą duomenų kiekį apie Jus, kaip nurodyta šio Pranešimo 4 skyriuje. Todėl jei norite pasinaudoti nurodytomis teisėmis, mes galime Jūsų paprašyti pateikti papildomos informacijos, kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę prieš imdamiesi bet kokių tolesnių veiksmų.

Jei esate iš Europos Ekonominės Erdvės ir norėtumėte pasinaudoti bet kuriomis nurodytomis teisėmis, susijusiomis su bet kokia mūsų turima informacija apie Jus, prašome susisiekti su mumis. Mūsų kontaktiniai duomenys pateikiami šio Pranešimo 10 skyriuje. Mes apsvarstysime ir atsakysime į Jūsų prašymą pagal atitinkamus įstatymus.

 

9. Asmens duomenų perdavimas iš Europos ir į ją

 

Jūsų asmens duomenys laikomi kelių šalių serveriuose ir gali būti perduoti analizei už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Mes galime perduoti asmens duomenis į šalis, kuriose veikia mūsų užjūrio grupės įmonės ar klientai, taip suteikdami jiems galimybę peržiūrėti tyrimą ir įžvalgas.

Atlikdami tokius perdavimus, imamės atitinkamų veiksmų, norėdami užtikrinti ES duomenų apsaugos įstatymų laikymąsi. Šie veiksmai gali apimti, pavyzdžiui, informacijos perdavimą kuriam nors asmeniui šalyje, kuri, Europos Komisijos nuomone, užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, arba asmeniui, kuris pasirašė įprastą Europos Komisijos patvirtintą sutartį. UAB „CARAT“ grupinė sutartis apima įprastas sutartines nuostatas, kuriomis reglamentuojamas duomenų perdavimas mūsų tinklo nariams už Europos ribų.

 

10. Kaip susisiekti su mumis

 

Apdorodami Jūsų asmens duomenis šiame Pranešime nurodytais būdais, veikiame kaip duomenų kontrolieriai. Jei turite klausimų apie šį Pranešimą ar norėtumėte pasinaudoti bet kuriomis šio Pranešimo 10 skyriuje nurodytomis teisėmis, galite susisiekti su mumis šiais kontaktais:

CARAT, UAB, A. Goštauto g. 40 B, LT-01112 Vilnius, +37052497241

 

11. Pranešimo pakeitimai

 

Mes galime atlikti šio Pranešimo pakeitimus. Mes paskelbsime visas naujas šio Pranešimo versijas tinklalapyje www.carat.lt Prašome periodiškai peržiūrėti šį Pranešimą, norėdami peržiūrėti visus atliktus pasikeitimus.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

 

Šiame skyriuje „Papildoma informacija“ mes paaiškiname Pranešime naudojamą terminologiją.

„kontrolierius” – asmuo ar įmonė, kuri kontroliuoja asmens duomenų apdorojimo tikslus ir priemones.

„Europos Ekonominė Erdvė“ – 28 Europos Sąjungos šalys bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

„asmens duomenys” – bet kokia su Jumis susijusi informacija (arba informacija, kuria remiantis, Jūs galite būti identifikuoti).

„apdorojimas“ – bet kokie veiksmai, susiję su Jūsų asmens duomenimis. Pavyzdžiui, jų rinkimas, laikymas, atsleidimas ir ištrynimas.

„profiliavimas“ – automatizuotų priemonių naudojimas apdoroti asmens duomenis, kad galėtume sužinoti tam tikrus dalykus apie žmones, pavyzdžiui, darbo našumo, patikimumo, ekonominės situacijos, asmeninių pasirinkimų, interesų, elgesio, vietos ar judėjimo analizavimas ar spėjimas.

„perdavimas“ – asmens duomenų siuntimas už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pavyzdžiui, laikant juos įrangoje, esančioje už Europos Ekonominės Erdvės ribų), ar leidimas asmeniui, esančiam už Europos Ekonominės Erdvės ribų, gauti prieigą prie asmens duomenų.