Privatumo Politika

Atnaujinimo data: 2021 m. balandžio 8 d.

Įsigaliojimo data:   2018 m. balandžio 10 d.

 

UAB „Carat“ yra tarptautinė skaitmeninės ir medijų reklamos įmonė, kuri priklauso globaliam komunikacijos tinklui Dentsu, jungiančiam tokias įmones kaip UAB „Vizeum“, UAB „iProspectum“ („mūsų”, „mus” ir „mes”). Mūsų pagrindinis verslo tikslas yra padėti klientams patobulinti savo reklamą ir rinkodarą visais kanalais. Todėl informacija apie tokius žmones kaip Jūs yra svarbi mūsų verslui.

Šiame pranešime apie privatumą („Pranešimas“) pateikiame daugiau informacijos, ypač apie asmens duomenis, kuriuos surenkame vykdydami gyvenimo būdo apklausą ir kitas tolesnes apklausas (bendrai „Apklausa“).

Apklausa siekiama gauti įžvalgų apie žmonių/ vartotojų, kurie galėtų pirkti mūsų klientų produktus ar paslaugas, tipus. Dėka Jūsų apklausoje pateikiamos informacijos, Jūs turite galimybę daryti įtaką kai kuriems didžiausiems pasaulyje prekiniams ženklams.

Trumpai tariant, šiame Pranešime paaiškinama:

 • Kodėl mes apdorojame jūsų asmens duomenis;
 • Teisinis pagrindas, pagal kurį apdorojame jūsų asmens duomenis;
 • Iš kur gauname jūsų asmens duomenis;
 • Mūsų apdorojamų asmens duomenų tipai;
 • Kas pamato asmens duomenis;
 • Kaip ilgai mes laikome duomenis;
 • Kaip saugome jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis;
 • Kaip susisiekti su mumis.

 

Šio pranešimo skyriuje „Papildoma informacija“ paaiškiname, ką reiškia „asmens duomenys“, „apdorojimas“ ir kiti Pranešime naudojami terminai.

 

     1. Kodėl mes apdorojame Jūsų asmens duomenis?

 

Apklausos metu surinkti asmens duomenys niekada nėra naudojami susieti Jus su mūsų klientų rinkodaros veikla.

 

Apklausoje pateikti asmens duomenys naudojami tik tyrimų tikslais – tam, kad geriau suprastume, kaip vartotojai reaguoja į rinkodarą ir reklamą. Jūsų asmens duomenys gali padėti mums nuspręsti dėl tinkamų žmonių tipų, į kuriuos galėtume orientuotis vykdydami rinkodaros ir reklamos veiklą savo klientų vardu. Tam, kad gautume įžvalgas apie vartotojus daugeliui klientų, naudojame 4 skyriuje pateiktus asmens duomenis.

Taip pat galime naudoti asmens duomenis, kuriuos pateikiate Apklausoje, norėdami rasti asmenų, kurie elgiasi panašiai kaip Jūs, ir tuomet siųsti tiems panašiems asmenims kryptingą rinkodarą ir reklamą mūsų klientų vardu. Šis veiklos tipas gali apimti tai, kas vadinama „profiliavimu“ (žr. skyrių „Profiliavimas“ ir „Jūsų teisės“). Kaip jau buvo minėta, nesiunčiame reklamos asmenims, kurie dalyvavo Apklausoje.

 

     2. Kokiu teisiniu pagrindu apdorojame Jūsų duomenis?

 

 

Pagal duomenų apsaugos įstatymą mes galime apdoroti Jūsų asmens duomenis, jei tam turime teisėtą interesą. Kaip nurodyta 1 skyriuje, asmens duomenis mes naudojame tik tyrimo tikslais, t. y. norėdami gauti įžvalgų apie mūsų klientams reikšmingas auditorijas. Mes neapdorosime Jūsų asmens duomenų, jei Jūsų interesai, teisės ir laisvės prieštarauja mūsų interesams.

 

     3. Iš kur gaminame asmens duomenis?

 

Apklausai atlikti mes samdome rinkos tyrimų įmones. Jūs esate savanoriškai prisiregistravę vienoje ar keliose tokiose rinkos tyrimų įmonėse.

 

     4. Mūsų apdorojamų asmens duomenų tipai

 

Kiekvieną kartą, kai užpildote Apklausą per rinkos tyrimų įmonę, mes gauname Jūsų Apklausos atsakymų kopiją. Kad būtų lengviau analizuoti Jūsų Apklausos atsakymus, Jūsų atsakymams priskiriamas unikalus referencinis kodas (atsitiktinė skaičių ir raidžių seka). Šį referencinį kodą Jums priskiria rinkos tyrimų įmonė.

Mes negauname Jūsų kontaktinių duomenų (pavyzdžiui, Jūsų vardo ar elektroninio pašto adreso) iš rinkos tyrimų įmonių. Šis tiesiogiai identifikuojamų duomenų tipas pašalinamas iš duomenų rinkinio prieš perduodant jį mums.

Apklausoje teiraujamasi apie Jūsų nuomonę, interesus, hobius, požiūrį apie Jūsų turimus ar perkamus produktus ir paslaugas, amžių, profesiją, pajamas, gyvenimo būdą, medijų naudojimą, požiūrį į rinkodarą ir reklamą bei kitą informaciją, kuri naudinga, apibūdinant skirtingus žmonių tipus.

Jei įstatymai leidžia, mes galime klausti apie Jūsų seksualinę orientaciją ar religinius įsitikinimus, Jūsų rasę ar tautybę. Jūs visada galite nuspręsti, ar pildydami Apklausą, norite atsakyti į tokius klausimus. Mes niekada nenaudojame šios informacijos rinkodaros ar reklamos tikslais.

 

(a)      Slapukai

 

Jei pildote Apklausą internetu, Jūsų naršyklėje gali būti įdiegtas slapukas, tačiau rinkos tyrimų įmonė tam paprašys Jūsų leidimo. Slapukas įrašo unikalų referencinį kodą ir gali būti sinchronizuotas su kitais Jūsų įrenginyje esančiais slapukais, pavyzdžiui, slapukais, kurie įrašo Jūsų aplankytus tinklalapius. Tai suteikia mums galimybę rasti panašiai į Jus besielgiančių žmonių. Kaip buvo nurodyta, šią informaciją mes naudojame tik tyrimo tikslais, ir ji niekada nenaudojama siekiant Jus susieti su rinkodara ar reklama.

 

(b)      Profiliavimas

 

Kai kurie mūsų veiksmai su Jūsų asmens duomenimis apima „profiliavimą“ – automatizuotų priemonių naudojimą Jūsų asmens duomenų apdorojimui, taip analizuojant ar nuspėjant galimus Jūsų asmeninius pasirinkimus, interesus ar elgesį. Tai mums padeda atlikti tyrimą –galime nustatyti, kaip geriausiai susieti asmenį su tapačiais pasirinkimais, interesais ir elgesiu.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mes neatliekame profiliavimo veiksmų, norėdami susieti Jus su mūsų klientų rinkodara ar reklama. Dėl šiame Pranešime aprašyto profiliavimo Jūs negausite tikslinės reklamos. Jūsų asmens duomenis apimantis profiliavimas padės mums daryti įžvalgas apie mūsų klientų tikslines auditorijas, kad būtų galima įvertinti, kada, kur ir kaip rodyti reklamą šioms auditorijoms. Jūs galite prieštarauti profiliavimui (žr. šio Pranešimo 5 skyrių).

 

     5. Kas pamato Jūsų asmens duomenis?

 

Daugelyje Pranešimo 4 skyriuje nurodytų asmens duomenų analizių naudojami apibendrinti Apklausos respondentų grupių atsakymai („Apklausos rezultatai“), o ne individualūs atsakymai. Su personalu, atsakingu už įžvalgų ataskaitų sudarymą ir medijų plano rekomendacijas mūsų klientams, dalijamės Apklausos rezultatais, o ne individualiais duomenimis. Agreguotais apklausos rezultatais mes dalijamės ir su savo klientais.

Mes dalijamės individualiais Apklausos atsakymais su: (i) maža komanda mūsų įmonės viduje; (ii) įmone, kuri mums teikia skaičiavimo (angl. „cross tabulation“) programinę įrangą, kuri mums padeda greičiau atlikti analizę, ir (iii) mūsų įmonės klientu, jei klientas užsakė specialią Apklausą.

 

     6. Kaip ilgai mes laikome Jūsų asmens duomenis?

 

Asmens duomenis laikome tiek, kiek reikia mūsų teisėtam tikslui, kuris yra paaiškintas 2 skyriuje, pasiekti. Kai Jūsų asmens duomenys nebereikalingi, jie yra saugiai ištrinami.

 

     7. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

 

Mūsų saugikliai apima sudėtingas sistemas ir procesus, kurie buvo sukurti tam, kad užtikrintų tik minimalų asmens duomenų surinkimą, kurių reikia įgyvendinti mūsų teisėtą interesą, ir Jūsų asmens duomenis gali pamatyti tik tie asmenys, kuriems to tikrai reikia. Mes atliekame tyrimus, norėdami įsitikinti, kad laikomės informacijos panaudojimo apribojimų (pavyzdžiui, įsitikinimas, kad rinkodara ar reklama nėra nukreipta į asmenis, kurie pateikė duomenis Apklausos metu).

Mes vadovaujamės politika, įgyvendiname procesus ir esame įdiegę sistemas tam, kad užtikrintume Jūsų asmens duomenų saugumą. Mūsų Globali informacijos saugumo programa remiasi ISO27001/2 standartais bei industrijos ir vidinėmis geriausiomis praktikomis. Mes nuolat prižiūrime ir tobuliname saugumo standartus bei reguliariai testuojame saugumo matavimus. Turime reagavimo į incidentus planą, pagal kurį reaguojame į bet kokį incidentą ar įvykį, dėl kurio Jūsų informacijai gali kilti pavojus, įskaitant prisijungimo ir audito sekos priemones, incidentų nustatymą ir informacijos apie incidentus rinkimą bei ataskaitų teikimą.

 

     8. Jūsų teisės 

 

Jei esate iš Europos Ekonominės Erdvės, (su kai kuriomis išimtimis ir apribojimais) turite teisę:

 • Prieštarauti tam, kad apdorotume Jūsų asmens duomenis, įskaitant profiliavimą. Bet kada galite prieštarauti pasiremdami savo esama situacija. Tokiu atveju, nustosime apdoroti su Jūsų prieštaravimu susijusius duomenis, išskyrus atvejus, kai galime nurodyti teisėtą pagrindą tęsti apdorojimą;
 • Gauti prieigą prie savo asmens duomenų. Jei pateiksite tokį prašymą gauti mūsų turimus Jūsų asmens duomenis, pateiksime Jums reikalaujamą informaciją, įskaitant Jūsų asmens duomenų aprašymą ir kopiją bei paaiškinimą, kodėl juos apdorojame;
 • Tam tikromis aplinkybėmis, reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
 • Reikalauti ištrinti ar atnaujinti mūsų turimus netikslius asmens duomenis apie Jus;
 • Tam tikromis situacijomis reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų apdorojimą. Jei to prašote, mes vis dar galime laikyti Jūsų asmens duomenis, bet negalime jų apdoroti tol, kol tęsiasi apribojimas;
 • Skųstis duomenų apsaugos institucijai dėl Jūsų asmens duomenų surinkimo ar panaudojimo. Pavyzdžiui, Lietuvoje duomenų apsaugos institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mes gauname ribotą duomenų kiekį apie Jus, kaip nurodyta šio Pranešimo 4 skyriuje. Todėl jei norite pasinaudoti nurodytomis teisėmis, mes galime Jūsų paprašyti pateikti papildomos informacijos, kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę prieš imdamiesi bet kokių tolesnių veiksmų.

Jei esate iš Europos Ekonominės Erdvės ir norėtumėte pasinaudoti bet kuriomis nurodytomis teisėmis, susijusiomis su bet kokia mūsų turima informacija apie Jus, prašome susisiekti su mumis. Mūsų kontaktiniai duomenys pateikiami šio Pranešimo 10 skyriuje. Mes apsvarstysime ir atsakysime į Jūsų prašymą laikydamiesi įstatymų reikalavimų.

 

     9. Asmens duomenų perdavimas iš Europos ir į ją

 

Jūsų asmens duomenys laikomi kelių šalių serveriuose ir gali būti perduoti analizei už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Mes galime perduoti asmens duomenis į šalis, kuriose veikia mūsų grupės įmonės ar klientai, taip suteikdami jiems galimybę susipažinti su tyrimu ir įžvalgomis.

Tai atlikdami, imamės atitinkamų veiksmų, norėdami užtikrinti ES duomenų apsaugos įstatymų laikymąsi. Šie veiksmai gali apimti, pavyzdžiui, informacijos perdavimą kuriam nors asmeniui šalyje, kuri, Europos Komisijos nuomone, užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, arba asmeniui, kuris pasirašė įprastą Europos Komisijos patvirtintą sutartį. Mūsų įmonės grupinė sutartis apima įprastas sutartines nuostatas, kuriomis reglamentuojamas duomenų perdavimas mūsų tinklo nariams už Europos ribų.

 

     10. Kaip susisiekti su mumis

 

Apdorodami Jūsų asmens duomenis šiame Pranešime nurodytais būdais, veikiame kaip duomenų kontrolieriai. Jei turite klausimų apie šį Pranešimą ar norėtumėte pasinaudoti bet kuriomis 8 skyriuje nurodytomis teisėmis, galite susisiekti su mumis šiais kontaktais:

CARAT, UAB, A. Goštauto g. 40 B, LT-01112 Vilnius, +37052497241

 

     11. Pranešimo pakeitimai  

 

Mes galime atlikti šio Pranešimo pakeitimus. Paskelbsime visas naujas šio Pranešimo versijas mūsų tinklalapyje. Prašome periodiškai peržiūrėti šį Pranešimą, norėdami susipažinti su visais atliktais pakeitimais.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

 

Šiame skyriuje „Papildoma informacija“ mes paaiškiname Pranešime naudojamą terminologiją:

„kontrolierius” – asmuo ar įmonė, kuri kontroliuoja asmens duomenų apdorojimo tikslus ir priemones.

„Europos Ekonominė Erdvė“ – 28 Europos Sąjungos šalys bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

„asmens duomenys” – bet kokia su Jumis susijusi informacija (arba informacija, kuria remiantis, Jūs galite būti identifikuoti).

„apdorojimas“ – bet kokie veiksmai, susiję su Jūsų asmens duomenimis. Pavyzdžiui, jų rinkimas, laikymas, atskleidimas ir ištrynimas.

„profiliavimas“ – automatizuotų priemonių naudojimas apdoroti asmens duomenis, kad galėtume sužinoti tam tikrus dalykus apie žmones, pavyzdžiui, darbo našumo, patikimumo, ekonominės situacijos, asmeninių pasirinkimų, interesų, elgesio, vietos ar judėjimo analizavimas ar spėjimas.

„perdavimas“ – asmens duomenų siuntimas už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pavyzdžiui, laikant juos įrangoje, esančioje už Europos Ekonominės Erdvės ribų), ar leidimas asmeniui, esančiam už Europos Ekonominės Erdvės ribų, gauti prieigą prie asmens duomenų.

Carat 2021 media trends

Carat 2021 trends are ready. This year, we took a look at the five long term societal trends that are changing how we live our lives, the shorter-term patterns and innovations that we will see in 2021, and the connections and intersections between them both.

Download full report and see how to guide brands in building smart, emotionally intelligent experiences for consumers.

Click here – Carat_Trends_2021 (1)

 

Carat – Designing for People

In a time of enormous change, fueled by technology, constant connectivity and data overload people are longing for humanity. For real connection. For truth. For what binds us together.

For over 50 years we have believed in the power of media to grow brands and to be harnessed for good. Over 12.000 experts around the world passionately committed to understanding our clients and their customers and the enormous responsibility that comes with it.

We are Carat. Designing for People.

Watch here

CMO survey 2020 tyrimas

Su džiaugsmu norime pasidalinti kasmetiniu “dentsu” tyrimu, kokiomis nuotaikomis gyvena 1360 apklaustų rinkodaros vadovų. Turinyje- lūkesčiai agentūroms, strategijų posūkiai bei įdomios įžvalgos.

Tyrimą galite pamatyti čia

COVID-19 Pandemijos poveikio tyrimas Baltijos šalyse

Nors antroji „Covid-19“ banga, nepaveikė mūsų gyvenimo taip, kaip pirmoji-įpročiai ir toliau keičiasi.

Supratę vartotojų lūkesčius, prekės ženklai gali geriau suderinti savo pranešimus ir pasiūlymus su tuo, ko nori žmonės.

 

Kartu su „Norstat Group“ atlikome 3-iąją apklausą apie žiniasklaidos suvokimo pokyčius, kuriuos sukėlė pasaulio situacija Baltijos šalyse.

Kaip pandemija veikia vartotojų elgseną Baltijos šalyse galite, tyrimą galite pamatyti čia

Lietuvos gyventojų psichografija pagal Atlas

Sulaukėme kasmet „Kantar“ atliekamo Lietuvos gyventojų vartojimo ir nuomonės tyrimo „Atlas“ rezultatų. Pažvelgėme, kokie psichografiniai bruožai geriausiai apibūdina Lietuvos gyventojus, kokie ženkliausi požiūrio pokyčiai įvyko per pastaruosius trejus metus, kaip keičiasi prekės ženklo svarba, į kurią pusę svyra kainos ir kokybės svarstyklės bei kaip kinta reklamos pastebėjimas.

Rezultatus pamatykite čia.  

 

 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos media apžvalga karantino periodu

Dalinamės Lietuvos, Latvijos ir Estijos karantino periodo žiniasklaidos apžvalga.

Esminiai apibendrinantys akcentai (Latvijoj ir Estijoj karantino priemonės buvo įvedamos vėliau ir ne tokios griežtos kaip Lietuvoje, todėl šis periodas turėjo mažiau poveikio LV ir EE reklamos aktyvumams nei Lietuvoje):

Statistikos Lietuva Latvija Estija
TV pasiekiamumas 0% * -4% +1%
Vietinių portalų pasiekiamumas +3% -0,6% 0%
TV reklamos aktyvumai -3% ** +5,6% +4,7%
* įprastai dėl TV sezoninio žiūrimumo pokyčio pasiekiamumas nukrisdavo 2-3% (balandis vs vasaris)
** jeigu minusuoti bonus reitingus karantino metu, tai reklamos aktyvumai mažėjo 15,6% (2020 w12-15 vs 2019 w12-15)

Intensyviai stebime bei darbuojamės, kad kartu su Jumis rastume tinkamiausias rekomendacijas/ sprendimus skirtingiems verslam bei sektoriam.

Gero skaitymo!

Media apžvalga ir įžvalgos karantino periodu Lietuvoje, JAV ir Kinijoje

Lietuvos karantino periodo žiniasklaidos apžvalga su rekomendacijomis iš pasaulio patirčių, kur karantinas vyko (Kinija) arba tebevyksta (JAV).

Esminiai faktai iš apžvalgos:

 • Pasaulinių influencerių komunikacijos ir žmonių palaikymas JAV karantino metu.
 • Praeitą savaitę komercinių TV kanalų pasiekiamumas (Reach) padidėjo +5% (praleidžiamas laikas +15%. 2 val 37 min.) lyginant su vasario mėn.
 • TV reklamos apimtys mažėjo -13%, nes karantino periodu TV kanalai papildomai motyvuoja reklamdavius +10-15% TV reitingų prie perkamo kiekio.
 • Vietiniuose portaluose pasiekiamumas augo 24%, o praleidžiamas laikas +33%.
 • Radijo gross investicijos (03.16-31 d.) vs. Vasario mėn. mažėjo -34%.
 • Kinijoje pasibaigus karantinui jau veikia 98,6% visų gamyklų ir į darbus grįžo 90% darbuotojų.

Visą apžvalgą galite pamatyti čia.